V nasledujúcich príkladoch sú ukázané niektoré typické realizované inštalácie nami ponúkaných filtrov. 

Môžu pre vás slúžiť ako inšpirácia ...
Ak by ste ale čokoľvek potrebovali poradiť, skontaktujte sa s nami.
 


INŠTALÁCIA č. 1.
Mechanické nečistoty - Chlór - Vodný kameň

MIESTO :  rodinný dom, hlavný prívod vody v pivnici
FILTRE :
  ATLAS SX Senior 1" + vložka na mechanické nečistory RL-10-SX 50 mcr
                  ATLAS SX Senior 1" + vložka na odstránenie chlóru LA-10-SX-TS
                  ATLAS DOSAPROP Senior 1" + vložka na zabránenie tvorby vodného kameňa HA-10-SX
POPIS :   Jedná sa o najobvyklejšiu kombináciu filtrov na úpravu vody pre rodinné domy. 
               Táto kombinácia zabezpečí komplexné prečistenie vody dodávanej z verejného vodovodu.

FOTO : Zväčšiť

 


 

INŠTALÁCIA č. 2.
Chlór v kúpelni

MIESTO : panelák, v kúpeľni pri vani a v sprchovom kúte
FILTRE :· ATLAS SX Senior PP 3/4" + vložka na odstránenie chlóru LA-10-SX-TS
POPIS :  zakazník vyriešil problém s veľmi chlórovanou vodou pri kúpaní a sprchovaní.

FOTO Zväčšiť Zväčšiť Zväčšiť Zväčšiť
INŠTALÁCIA č. 3.  
Chlór v kuchyni

MIESTO : panelák, v kuchyni v skrinke od drezom
FILTRE :  ATLAS SX Senior 1/2" + vložka na odstránenie chlóru LA-10-SX-TS
POPIS :   veľmi obľúbený spôsob montáže filtra v prípade, keď ho nechcete mať položený na kuchynskej linke.

FOTO Zväčšiť Zväčšiť

 


 

INŠTALÁCIA č. 4.
Chlór v kuchyni

MIESTO : panelák, v kuchyni nad linkou položené na konzole
FILTRE :   ATLAS Depural TOP + vložka na odstránenie chlóru LA-10-SX-TS
POPIS :   zaujímavý spôsob osadenia filtra bez toho, aby zasahoval do odkladacieho priestoru na kuchynskej linke

FOTO Zväčšiť  

 


INŠTALÁCIA č. 5.  
Mechanické nečistoty - Chlór - Vodný kameň

MIESTO : rodinný dom, hlavný prívod vody v pivnici
FILTRE :  ATLAS SENIOR DUPLEX 3P-AFO-SX-TS 3/4" +
                  vložka na mechanické nečistory 
RL-10-SX 50 mcr a vložka na odstránenie chlóru LA-10-SX-TS
                 ATLAS DOSAPROP Senior 3/4" s vloženou vložkou na zabránenie tvorby vodného kameňa HA-10-SX
                
POPIS :  Jedná sa o najobvyklejšiu kombináciu filtrov na úpravu vody pre rodinné domy.·
              Táto kombinácia zabezpečí komplexné prečistenie vody dodávanej z verejného vodovodu

FOTO Sen RL LA HA-4-small Sen RL LA HA-3-small

 


 

INŠTALÁCIA č. 6.  
Mechanické nečistoty - Vodný kameň

MIESTO : panelák, hlavný prívod vody v stupačke (WC)
FILTRE :   ATLAS SX MIGNON 1/2" + vložka na mechanické nečistoty RL MIGNON SX (50mcr)
                  ATLAS DOSAPROP MIGNON 1/2" s vložkou na zabránenie tvorby vodného kameňa
POPIS :  Vynikajúce využitie priestoru v stiesnených panelákových podmienkach.

FOTO : Zväčšiť  Zväčšiť    Zväčšiť 

 


 

INŠTALÁCIA č. 7.  
Mechanické nečistoty - Zmäkčenie

MIESTO : rodinný dom, technická miestnosť, hlavný prívod vody

VSTUPNÉ PARAMETRE VODY :
Tvrdosť vody :   17 dH (2,52 mmol)

FILTRE :   ATLAS SX Senior 1" + vložka na mechanické nečistory RL-10-SX 50 mcr
                   BS-N120/VR1 kabinetný zmäkčovací filter 

POPIS :· v rodinnom dome bol veľký problém s tvrdou vodou, ktorá mala až 17 nem.st.
 Inštalovaním zmäkčovacieho filtra sa tvrdosť upravila na 6 - 7 nem.st.

FOTO : 01_-_pred_intalciou_8569 02_-_po_intalcii_1_8662 02_-_po_intalcii_2_8663_2

 

INŠTALÁCIA č. 8.    
Mechanické nečistoty v bytovom dome (40 b.j.)

MIESTO : bytový dom, počet bytových jednotiek 40, počet obyvateľov 75
MAX. SPOTREBA :  256 m3/mesiac (8.53 m3/deň)
FILTRE :   2x CINTROPUR NW 32 (50 mcr)
                  2x CINTROPUR NW 32 (10 mcr)

Technické parametre filtrov Cintropur NW 32 :
- pripojovací rozmer :  max. 1 1/4"
- max. tlak :                   16 Atm
- max. teplota vody :    50°C

Max. prietok ... tlaková strata :
vložka 10 mcr : 7,5m3/hod ... 0,25 Atm
vložka 50 mcr : 7,5m3/hod ... 0,20 Atm

POPIS :· Filtračný systém pozostáva z dvoch filtračných vetiev, ktoré vznikli rozdvojením potrubia
                za fakturačným vodomerom. Zdvojenie filtračného systému bolo navrhnuté jednak z
                dôvodu zvýšenia filtračného výkonu, a jednak z dôvodu zabezpečenia nepretržitej dodávky
                aj v prípade, že bude na systéme potrebné urobiť údržbu vo forme výmeny zanesených filtračných rukávov.

FOTO :  Bytovka1 - male Bytovka2 - male Bytovka3 - male

 


 

INSTALÁCIA č. 9.  
Mechanické nečistoty - Železo a Mangán - Zmäkčenie - Baktérie

MIESTO : rodinný dom, hlavný prívod vody zo studne

VSTUPNÉ PARAMETRE VODY :
Tvrdosť studničnej vody :   13 dH (2,34 mmol)
Železo :     0,386 mg/l
Mangán :   0,116 mg/l
Escherichia coli  :            1 KTJ/1ml
Koliformné baktérie :        3 KTJ/1ml
Clostridium perfringens :   3 KTJ/1ml
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C :    100 KTJ/1ml
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C :    500 KTJ/1ml


FILTRE :
Dvojstupňová mechanická filtrácia:
HYDRA 1" - RAH
- 90 mcr s ručným odkalením
ATLAS SX Senior 1" + vložka na mechanické nečistory

Odstránenie železa, mangánu, tvrdosti :
Ecomix BS 120EA/RX - 1"

Odstránenie baktérii :
UV filter STERILIGHT S5Q - 25W

FOTO :   Svec_1_male    Po inštalácii   Svec_3_male   Svec_4_male   Svec_5_male

 


 

INŠTALÁCIA č. 10.    
Mechanické nečistoty - Zmäkčenie - Chlór

MIESTO : rodinný dom, technická miestnosť, hlavný prívod vody

VSTUPNÉ PARAMETRE VODY :
Tvrdosť úžitkovej vody :   17 dH (2,52 mmol)
Tvrdosť pitnej vody :        14 dH (3,06 mmol)

FILTRE :
Dvojstupňová mechanická filtrácia:
ATLAS SENIOR DUPLEX 3P-AFO-SX-TS 3/4" + vložky na mechanické nečistory RL-10-SX 50 mcr a FA 10 SX (5 mcr).

Zmäkčenie vody :
BS-K100/VR1 + regeneračná soľ

Odstránenie chlóru :
ATLAS SX Senior 3/4"+ vložka na elimináciu zlej chuti LA-10-SX-TS

POPIS :·
v rodinnom dome bola požiadavka vyriešiť problém s mechanickými nečistotami a vodným kameňom zvlášť pre okruh s pitnou vodou (napojený na verejný vodovod) a zvlášť pre okruh s úžitkovou vodou (vlastná studňa v záhrade).
Obidva okruhy boli riešené identickým filtračným systémom, tzn. v každom bola osadená dvojstupňová mechanická filtrácia (50 mcr + 5 mcr) a kabinetný zmäkčovací filter BS-K100/VR1.
Tvrdosť vody bola pred úpravou 17 dH pre úžitkovú vodu a 14 dH pre vodu z verejného vodovodu. Táto voda bola kabinetným filtrom zmäkčená na 7 dH, čo je "neutrálna" tvrdosť vody.
V okruhu pitnej vody bol ako posledný filtračný stupeň osadený filter ATLAS SX Senior 3/4" s vložkou LA-10-SX-TS na odstránenie chlóru.

FOTO :  Zmakc 2x-1male  Zmakc 2x-2male

 


 

INŠTALÁCIA č. 11.    
Mechanické nečistoty - Zmäkčenie - Dusičnany - Baktérie

MIESTO : rodinný dom, technická miestnosť, hlavný prívod vody
ZDROJ VODY : vlastná studňa
VSTUPNÉ PARAMETRE VODY :

Zákal : 23 FNU  (limit 5 FNU)
Tvrdosť pitnej vody : 21 dH   (3,78 mmol)
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC : 6200 KTJ/ml   (limit 500 KTJ/ml)
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC : 2200 KTJ/ml   (limit 100 KTJ/ml)
Živé organizmy okrem bezfarebných bičíkovcov : 4 jedince/ ml   (limit 0 j/ml)
Dusičnany : 67 mg/l   (limit 50 mg/l)
Dusitany : 0,12 mg/l  (limit 0,10 mg/l)

 

        

  
 
1. STUPEŇ : Dvojstupňová mechanická filtrácia
Filter ATLAS SENIOR DUPLEX 3P-AFO-SX-TS 1" + vložky na mechanické nečistory RL-10-SX 50 mcr a FA 10 SX (5 mcr).

2. STUPEŇ : Zmäkčenie vody
Kabinetný filter BS-K120/VR1 + regeneračná soľ

3. STUPEŇ : Odstránenie dusičnanov
Kabinetný filter typ PA202-BS-1035NI-RX, 1“regeneračná soľ
Filter ATLAS SENIOR 3P-BFO-SX-AS, 1" + vložka "aktívne uhlie" LA-10-SX-AS

4. STUPEŇ : Odstránenie baktérii
UV filter typ STERILIGHT S8Q – 37 W

 

POPIS :·

v rodinnom dome bola požiadavka vyriešiť problém s mechanickými nečistotami, vodným kameňom, dusičnanmi a baktériami priamo na vstupe do domu v technickej miestnosti.
Tvrdosť
bola znížená kabinetným filtrom na 7 dH, čo je "neutrálna" tvrdosť vody.
Dusičnany boli odstránené kabinetným filtrom na hodnotu 0 mg/l.
Baktérie a mikroorganizmy boli odstránené UV lampou na hodnotu 0 KTJ/ml.

FOTO :  11 201545 male 11 203310 male  11 203329 male 11 204020 male

 


.

Copyright © 1996 - 2018 HYPRO s.r.o. l Sitemap